Hot News :
กองการศึกษา

นายราชันย์ ศรีพลอย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 082-8735790


พนักงานเทศบาล

นายสิทธิพงษ์ แท่งหิน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนัติยา ยวนยี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ข้าราชการครูเทศบาล

นางปรัษฐา ญาณเพิ่ม

ครูชำนาญการ

นางคำพร วงค์ษาสนธ์

ครูชำนาญการ

นางกาญจนา สีหมอก

ครูชำนาญการ

นางสมศรี นนท์สิริ

ครูชำนาญการ

นางพนิตตา นนท์ศิริ

ครูชำนาญการ

นางจันทร์จ้าว ศีลธรรม

ครูชำนาญการ


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอภิชาติ กาดนอก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ

นางคณิตถา นาทอง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางรังษิยา ครุธาโรจน์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสุภัทร์ นนท์ศิริ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

- ว่าง -

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

- ว่าง -

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ