สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ นำผลการประเมิน ผลการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา

Share
ฺจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

     วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี #จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ #นำผลการประเมิน #ผลการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี และมีหน่วยงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 หน่วย คือ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนำผลการวิจัย สารสนเทศ ไปวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยเชิญท่านวิทยากร นายธีระ จันทรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายพิเศษ ณ. ห้องประชุม ชั้น2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี