สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม

Share
ฺขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม

     ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูบุคลากร/ผู้ปกครอง/เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี และยินดีต้อนรับกลุ่มเพื่อน อุบลฯ รุ่น ๔๐ ที่ได้มามอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

 

View the embedded image gallery online at:
http://ubonspecial10.go.th/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/500-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%91%E0%B9%90-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5#sigProGalleriad522e76fa6