สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Share
ฺรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรพล เสนบุญ และคณะครูบุคลากร เขต 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี "ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ" ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี