สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

แสดงความยินดีคุณลักขณา เกตุสิริ และคุณต่อเกียรติ ศรพรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

Share
ฺแสดงความยินดีคุณลักขณา เกตุสิริ และคุณต่อเกียรติ ศรพรม  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

     วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูบุคลากร/ผู้ปกครอง/เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี และยินดีต้อนรับกลุ่มเพื่อน อุบลฯ รุ่น 40 ที่ได้มามอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค