สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ศกศ.๑๐ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบูรณาการอาชาบำบัด และกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year ๑๐๑๙”

Share

  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year ๒๐๑๙” ณ ลานชมรมขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ การจัดงานครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมวิชาการ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกในกิจกรรมที่ดีงามเนื่องในโอกาสวันคริสต์มา และวันขึ้นคริสต์ศักราชใหม่ ๒๐๑๙ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมขี่ม้าอาชาบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ กลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคซีพี และการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังได้ฝึกฝนการปรับตัวของสภาพร่างกายให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีแต่งกายเลียนแบบซานตาคลอส (Santa Claus) แต่งกายด้วยชุดสีแดง และจับรางวัล แจกของรางวัลมากมาย เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กพิเศษได้ถือกลับบ้านทุกคน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กพิเศษ ผู้ปกครอง และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก "