สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ

ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี

Share

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี นำโดยคุณครูศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ ครูชำนาญการ ครู บุคลากร และผู้ปกครอง นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้นำเสนอการเรียนรู้ต้นยางนา โดย อักษรเบรลล์ Braille และท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการปลูกป่าในเมือง พบประชาชน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวน ตำบลขามใหญ่ และจะได้มีการมอบหนังสืออนุญาต จัดที่ดินทำกินให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด รัฐได้ป่า ประชาได้ประโยชน์ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10