สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

กิจกรรมบําบัด Sensory Integration :SI ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

Share

  เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบําบัด Sensory Integration :SI ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการฯ และครูการศึกษาพิเศษ,ครูประจำชั้น นำนักเรียนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(เยือนชุมชนคนทำเทียน) โดยได้จัดกิจกรรมบําบัด Sensory Integration โดยการแกะต้นเทียน จากขี้ผึ้งแท้ ทำนักเรียนเกิดกระบวนการการทำงาน เกิดการรับความรู้สึก ( Sensation ) การรับสัมผัส ( tactile sense ) ระบบการทรงตัว ( vestibular system ) การรับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ ( proprioceptive sense ) การรับความรู้สึกทั้ง 3 ระบบนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการรับรู้ การเรียนรู้ต่างๆ เช่น การรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย,การวางแผนการเคลื่อนไหว,การพัฒนาทักษะทางด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้ ในการพัฒนาการผสมผสานการรับความรู้สึกจะต้องใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นสื่อ ส่วนการรับความรู้สึกทางการได้ยิน และการมองเห็นนั้นจะเป็นระบบที่พัฒนามาภายหลังหรืออาจเป็นผลตามมาจากการผสมผสานการรับความรู้สึกของทั้ง 3 ระบบ และนักเรียนก็ได้ฝึกสมาธิ มีความตั้งใจในการทำกิจกรม และอีกอย่างหนึ่งคือ ครูและนักเรียน ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแกะสลักต้นเทียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561 ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ร่วมใจกันสร้างสรรค์ต้นเทียน ที่สวยงาม และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของชาวอุบลฯ เพื่อให้ลูกให้หลานและชาวต่างชาติได้ชม ความสวยงามและวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของคนอุบลราชธานี "