สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

"อาชาบำบัด" เพื่อพัฒนาการของเด็กพิเศษ

Share

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สโมสรขี่ม้า อุบล โพนี่คลับ ได้จัดทำโครงการอาชาบำบัด เพื่อมาใช้พัฒนาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเด็กออทิสติกที่มาเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และหน่วยบริการประจำอำเภอ โดยได้นำนักเรียนไปขี่ม้าที่สโมสรทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี จำนวนกว่า 40คน และหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนผลตอบรับดีมากและประสพผลสำเร็จในกิจกรรมดังกล่าว จึงได้มีการต่อยอดโครงการจากปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน และปีการศึกษา 2561 นี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน เพิ่มจากปีที่แล้ว 10 คน ศูนย์ฯได้นำโครงการ อาชาบำบัด หรือการนำม้ามาช่วยในการบำบัด เด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษ ได้ประมาณ 2 ปี หลังจากที่นำนักเรียนเข้าโครงการอาชาบำบัดส่งผล ก่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มเด็กพิเศษ และกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคสมองพิการ นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท ก็ได้จัดให้เข้าร่วมโครงการอาชาบำบัด เช่นกัน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะการอยู่บนหลังม้าได้ดี จะต้องมีการทรงตัวที่ดี มีสัมผัสที่แนบแน่นกับตัวม้า คือขาต้องหนีบไว้ข้างลำตัวม้าตลอด และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ได้เพิ่มขึ้นจากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติ อีกทั้งจังหวะการก้าวย่างของม้าใกล้เคียงกับจังหวะการก้าวเดินของมนุษย์ เมื่อเด็กพิเศษได้มีโอกาสนั่งบนหลังม้า ก็เปรียบเสมือนกับการได้ฝึกเดินด้วยตัวเอง นอกจากนี้การนั่งบนหลังม้า ยังเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ เพราะต้องขยับอิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยลดอาการเกร็งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เสมือนการทำกายภาพบำบัดรูปแบบหนึ่ง ที่ผ่านมาการพัฒนาของเด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ก็ได้ผลดีมีสมาธิ และการควบคุมร่างกายดีขึ้น "