สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

รายงานการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI )

Share

 

 

 

 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ  ได้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI ) ในรูปแบบการให้บริการที่ที่ศูนย์การเรียนและบ้านเด็กพิการภายในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25  อำเภอ  ภายใต้วิสัยทัศน์  ภายในปี พุทธศักราช 2559 เด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค