สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
ลิงค์สารสนเทศ

๑๘-๐๒-๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

Share

     วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซค์ www.ubonspecial10.go.th ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้นสอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานโดย...เจนณรงค์  สุปัตติ