สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
ลิงค์สารสนเทศ

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี (2)

Share

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณครูเจนณรงค์ สุปัตตินำสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา และฟังนิทานธรรมมะจากท่านรองธณัฐชนก ฉิมพลี "ความกตัญญู จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต"