สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโคงการในการออกพื้นที่ฟื้นฟูผู้เรียนประจำอำเภอ

Share

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 หัวหน้าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ นายสุนทร สนธิหา และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา หัวหน้างานวิชาการ ประชุมหัวหน้าเขตพื้นที่ 1 ถึง 5 พี่เลี้ยงประจำศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำแต่ละอำเภอ เรื่อง การชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโคงการ ในการออกพื้นที่ฟื้นฟูผู้เรียนประจำอำเภอ ที่ห้องประชุมใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี