สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ

คณะครูร่วมงานฌาปณกิจศพบิดา นายพิทักษ์พงศ์ แสงโค (ครูแสบ) พี่เลี้ยงศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำ อำเภอศรีเมืองใหม่

Share

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ครูมนฤดี ภูษา ตัวแทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูร่วมงานฌาปณกิจศพบิดา นายพิทักษ์พงศ์ แสงโค (ครูแสบ) พี่เลี้ยงศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี