สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรมอบรมใจให้สะอาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559  ครูเจนณรงค์ สุปัตติ นำสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ คุณครูพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณ นำสวดแผ่เมตตา ท่านรองธณัฐชนก ฉิมพลี ให้ธรรมมะ เรื่อง ทาน คือ เครื่องแสดงนำ้ใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง ศิล คือ รั้วกั้นความเบียดเบียน ภาวนา คือ การอบรมใจให้สะอาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี