สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

คลิปวิดีโอ

วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ 3 นางธณัฐชนก ฉิมพลี

       วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ.3 โดย นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประเมิน ครู คศ 3 นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10

     วิดีทัศน์ นำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประเมินวิทยฐานชำนาญการพิเศษ ครู คศ.3 โดย นางสาวสุธัญญา ยมหงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ฟ้อนถวายมือสดุดี วีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงษ (เจ้าคำผง)

     ครูและบุคลากร หน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมฟ้อนรำ ถวายมือสดุดี วีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ (เจ้าคำผง) ณ บริเวณ ทุ่งศรีเมือง สดุดี เจ้าคำผง

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และผู้ปกครอง

     ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อพัฒนาครู นักเรียน และผู้ปกครอง

 

อ่านเพิ่มเติม...

VTR งานมุฒิตาจิตผู้อำนวยการ ไพรัช ศรีพลัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

     งานมุฒิตาจิตผู้อำนวยการ ไพรัช ศรีพลัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเลี้ยงส่งท่านเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

 

อ่านเพิ่มเติม...

สนทนา 8 โมงเช้า ข่าว NBT เรื่องการพัฒนาคนพิการ 19 กันยายน 2558

     สนทนา 8 โมงเช้า ข่าว NBT เรื่องการพัฒนาคนพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

VTR ต้อนรับประธาน นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ.

     สมาคมชาวศึกษาสงค์เคราะห์และศึกษาพิเศษ ต้อนรับนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐาน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

VTR Present SAR เพื่อประเมินครูผู้สอน 25 กันยายน 2557

     รายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ศูนย์การศึกณษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับการประเมิน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557 โดยว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ ตำแหน่งครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

VTR นำเสนอ OBEC AWARD ระดับชาติ

     รายงานผลการประเมินข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า Obec award ระดับชาติ

 

อ่านเพิ่มเติม...

VTR นำเสนอ Obec award ระดับภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร

     รายงานผลการประเมินข้าราชการครูบุคคลากรทางการศึกษาและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ Obec award ด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานมุฒิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และเชิดชูเกียรติผู้มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ปี 2557

     งานมุฒิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และเชิดชูเกียรติผู้มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ปี 2557 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานมุฒิตาจิต เกษียณอายุ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ 2557

     งานมุฒิตาจิต เกษียณอายุ สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ 2557

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2