สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ

Share

      ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ (ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก, ซ่อมแซมหลังคาที่พักอาศัย 8 ครอบครัว, ก่อสร้างโรงจอดรถหน้าบ้านพักผู้อำนวยการ, ปรับปรุงอาคารหอนอนนักเรียน 38, ปรับปรุงลานกิจกรรม กลางแจ้ง บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ, รางระบายน้ำฝาปูน และรั้วมาตรฐานแบบทึบ

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ (ห้องพัสดุ) ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ubonspecial10.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๑๐๓๓๗ ในวันและเวลาราชการ