หน่วยบริการทางการศึกษา
 
ระบบสารสนเทศ SHCM
แผนที่พิกัดบ้านนักเรียน

 
ลิงค์สารสนเทศ

ประกาศ เรื่อง มาตรการในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

Share

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตกการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ เรื่อง มาตรการในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<