สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ประกาศ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Share

 

ประกาศ  ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน ศูนย์ฯจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<