สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ข่าวประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 12/11/62 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 08/11/62 ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 05/11/62 ]
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ [ 11/10/62 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 11/10/62 ]
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 [ 13/09/62 ]
รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 [ 13/09/62 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 14/09/62 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง [ 14/09/62 ]
ศกศ.เขต๑๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 14/09/62 ]
ศกศ.เขต๑๐ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง [ 14/09/62 ]
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกทั่วไป จำนวน 5 อัตรา [ 04/09/62 ]
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป จำนวน 4 อัตรา [ 04/09/62 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 [ 09/10/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 09/10/61 ]
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ [ 16/05/62 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562 [ 16/05/62 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 12/03/62 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 [ 11/02/62 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ 21/12/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 11/12/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 09/10/61 ]
ประกาศ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ฉบับปรับปรุง) [ 07/05/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 [ 09/10/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ 11/07/61 ]
ประกาศ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [ 07/05/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 [ 12/06/61 ]
ประกาศ ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [ 07/05/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 [ 09/04/61 ]
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 13/03/61 ]
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกทั่วไป จำนวน 5 อัตรา [ 02/09/62 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/12/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ [ 25/12/58 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ [ 18/12/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ต่อเติมห้องประชุม [ 25/11/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ต่อเติมห้องประชุม [ 11/11/58 ]