สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง [ 14/11/60 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิมพ์เบลล์ [ 13/11/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 09/11/60 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอนะเลือกสรรเป็น (2) [ 07/11/60 ]
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 - ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี [ 09/11/60 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ 08/11/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี [ 08/11/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอน [ 07/11/60 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอนะเลือกสรรเป็น [ 07/11/60 ]
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560 - ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี [ 16/10/60 ]
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 (2) [ 20/09/60 ]
การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 04/10/60 ]
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 [ 20/09/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 07/09/60 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 06/09/60 ]
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ [ 23/08/60 ]
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 [ 17/08/60 ]
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 - ศูนย์การศึกษาาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/07/60 ]
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 [ 14/07/60 ]
การใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [ 09/05/60 ]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 15/02/60 ]
ประกาศ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 10/01/60 ]
สรุปผลประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ [ 24/11/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี [ 15/11/59 ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [ 10/11/59 ]
ประกาศประชาพิจารณ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ [ 08/11/59 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ-01 [ 25/10/59 ]
ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [ 21/10/59 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ [ 10/10/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/12/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ [ 25/12/58 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ [ 18/12/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ต่อเติมห้องประชุม [ 25/11/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมปรับปรุงหอพัก (72.11.11.09) ต่อเติมห้องประชุม [ 11/11/58 ]

หมวดหมู่รอง