หน่วยบริการทางการศึกษา
 
ระบบสารสนเทศ SHCM
แผนที่พิกัดบ้านนักเรียน

 
ลิงค์สารสนเทศ

สาระน่ารู้

บุคคลพิการซ้อน

     บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

Page 2 of 2