สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

งานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

โปรแกรม IEP online 1.1 [ 31/10/59 ]
ปฎิทินการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนคูปองการศึกษาประจำปี 2558 [ 25/02/59 ]
สรุปบัญชีการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา คป.17 [ 25/02/59 ]
แบบรับคืนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา [ 25/02/59 ]
แบบคำขอส่งคืนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา [ 25/02/59 ]
แนวปฏิบัติสำหรับคนพิการหรือผู้ปกครองในการขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวกฯ [ 25/02/59 ]
สัญญาค้ำประกัน [ 25/02/59 ]
สัญญายืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา [ 25/02/59 ]
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ว่าด้วยการขอยืมสิ่งอำนวยความสะดวก และสื่อทางการศึกษา พ.ศ.2551 [ 25/02/59 ]
คป.07 แบบรายงานความต้องการ/บัญชีอนุมัติสิ่งอำนวยความสะดวก [ 25/02/59 ]
คป.16 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับหน่วยบริการที่เป็นส่วนราชการ [ 25/02/59 ]
คป.15 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับผู้ให้บริการที่ไม่เป็นส่วนราชการ [ 25/02/59 ]
คป.14 แบบคำขอรับเงินการให้บริการสำหรับผู้ให้บริการ [ 25/02/59 ]
คป.04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ [ 25/02/59 ]
คป.03 แบบคำขอร้องยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง [ 25/02/59 ]
คป.02 ทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปองสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [ 25/02/59 ]
คป.01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [ 25/02/59 ]
คป.13 ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 [ 25/02/59 ]
คป.10 ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 [ 25/02/59 ]
ข่าวงานสิ่งอำนวยความสะดวกฯ 01 [ 24/02/59 ]