สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

ลิงค์สารสนเทศ
ขึ้นบน

งานสารสนเทศสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558

งานสารสนเทศสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
 hot
ขนาดไฟล์:
1.99 MB
วันที่:
07 กุมภาพันธ์ 2559
ดาวน์โหลด:
39 x

     งานสารสนเทศสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

     เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และบทบาทภารกิจของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นั้น จึงได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพี่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบงานและแผนโครงการที่วางไว้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของงานและเพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

 

Rating: 0 / 0 โหวต  
เฉพาะสมาชิกที่เข้าระบบแล้วเท่านั้นที่จะให้ rate ไฟล์นี้ได้
 
 
 
Powered by Phoca Download