สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
ลิงค์สารสนเทศ

ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมการดำเนินงาน เครือข่ายศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำอำเภอ

     เมื่อวันที่  18 มกราคม 2559 นายมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมการดำเนินงาน เครือข่ายศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการฯ นายมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมในปีนี้ เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ บุคลากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ของเราได้รางวัลสำคัญ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

นางธณัฐชนก ฉิมพลี พร้อมคณะจากฝ่ายเตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติก มอบของที่ระลึกและกราบขอพร

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นางธณัฐชนก ฉิมพลี พร้อมคณะจากฝ่ายเตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ ท่านสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการฯ ท่านมนัส สุขนา รองผู้อำนวยการฯ เพื่อมอบของที่ระลึกและกราบขอพร

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการเรียนศิลปะ สำหรับห้องออทิสติก เพื่อพัฒนา พัฒนาการของเด็กนักเรียน ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด

    เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการเรียนศิลปะ สำหรับห้องออทิสติก เพื่อพัฒนา พัฒนาการของเด็กนักเรียน ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหว การสื่อสาร พัฒนาทักษะทางสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอม่วงสามสิบ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อำเภอเขื่องใน

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอม่วงสามสิบ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณครูเจนณรงค์ สุปัตตินำสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา และฟังนิทานธรรมมะจากท่านรองธณัฐชนก ฉิมพลี "ความกตัญญู จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต"

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมวางแผนมอบหมายงานตามโครงการตามที่กลุ่มงานบริหารวิชาการ ประชุมวางแผน มอบหมายงาน ตามโครงการรับที่ผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม นางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ประชุมวางแผนมอบหมายงานตามโครงการตามที่กลุ่มงานบริหารวิชาการได้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...

Page 3 of 3