สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ข่าวกิจกรรม

๑๙-๐๒-๕๙ กิจกรรมนักเรียน วันมาฆบูชา

     วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา ๙ เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

 

ผู้รายงาน...เจนณรงค์  สุปัตติ

อ่านเพิ่มเติม...

๑๘-๐๒-๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ

     วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของเว็บไซค์ www.ubonspecial10.go.th ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้นสอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานโดย...เจนณรงค์  สุปัตติ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี (2)

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณครูเจนณรงค์ สุปัตตินำสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตา และฟังนิทานธรรมมะจากท่านรองธณัฐชนก ฉิมพลี "ความกตัญญู จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต"

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโคงการในการออกพื้นที่ฟื้นฟูผู้เรียนประจำอำเภอ

     เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 หัวหน้าศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ นายสุนทร สนธิหา และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา หัวหน้างานวิชาการ ประชุมหัวหน้าเขตพื้นที่ 1 ถึง 5 พี่เลี้ยงประจำศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำแต่ละอำเภอ เรื่อง การชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโคงการ ในการออกพื้นที่ฟื้นฟูผู้เรียนประจำอำเภอ ที่ห้องประชุมใหญ่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

รองผู้อำนวยการฯ รับการประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

     วันที่ 28 มกราคม 2559 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับการประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ ศุนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

คณะครูร่วมงานฌาปณกิจศพบิดา นายพิทักษ์พงศ์ แสงโค (ครูแสบ) พี่เลี้ยงศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำ อำเภอศรีเมืองใหม่

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ครูมนฤดี ภูษา ตัวแทนศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครูร่วมงานฌาปณกิจศพบิดา นายพิทักษ์พงศ์ แสงโค (ครูแสบ) พี่เลี้ยงศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม นันทนาการ เพื่อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม นันทนาการ เพื่อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมรต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 งานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 2/2559. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี และให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับ คุณครูสุธัญญา ยมหงษ์ ครูชำนาญการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมแต่งตั้งพี่เลี้ยงอำเภอสำโรง, อำเภอวารินชำราบ, อำเภอสว่างวีระวงศ์, อำเภอเมือง และอำเภอโพธิ์ไทร

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมแต่งตั้งพี่เลี้ยงประจำ อำเภอสำโรง, อำเภอวารินชำราบ, อำเภอสว่างวีระวงศ์, อำเภอเมือง และ อำเภอโพธิ์ไทร มาปฎิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 จนกว่าจะได้รับคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เดิม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรมอบรมใจให้สะอาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559  ครูเจนณรงค์ สุปัตติ นำสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ คุณครูพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณ นำสวดแผ่เมตตา ท่านรองธณัฐชนก ฉิมพลี ให้ธรรมมะ เรื่อง ทาน คือ เครื่องแสดงนำ้ใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง ศิล คือ รั้วกั้นความเบียดเบียน ภาวนา คือ การอบรมใจให้สะอาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร้านแจ่วฮ้อนดงอู่ผึ้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ร้านแจ่วฮ้อนดงอู่ผึ้ง แจ้งสนิท ซอย 17/1 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (วันคล้ายวันเกิดน้องปาเกียว) มอบเงิน จำนวน 2,000- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ฝึกปฏิบัตการดูแลและ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ในสวนเกษตร

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ และการเกษตร นำนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ฝึกปฏิบัตการดูแลและ ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ในสวนเกษตร ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประชุมเตรียมการดำเนินงาน เครือข่ายศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ประจำอำเภอ
  2. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
  3. นางธณัฐชนก ฉิมพลี พร้อมคณะจากฝ่ายเตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติก มอบของที่ระลึกและกราบขอพร
  4. กิจกรรมการเรียนศิลปะ สำหรับห้องออทิสติก เพื่อพัฒนา พัฒนาการของเด็กนักเรียน ในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด
  5. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอม่วงสามสิบ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อำเภอเขื่องใน
  6. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี