สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 72.7%
ปานกลาง - 27.3%
น้อย - 0%

Total votes: 11
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ลิงค์สารสนเทศ

ข่าวกิจกรรม

แข่งขันทักษะกลไก(matp)และแอโรบิกส์ 2559

ฺแข่งขันทักษะกลไก(matp)และแอโรบิกส์ 2559

    วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ท่านรองมนัส สุขนา ท่านรองธนัฐชนก ฉิมพลี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำคณะลูกๆนักกีฬาพร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมแข่งขันทักษะกลไก(matp)และแอโรบิกส์ ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙

ฺโครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา

    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี๒๕๕๙ งานกิจกรรมนักเรียน ในวันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา

ฺโครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา

     วันที่ ๘-๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่อยุธยาเพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอยุธยา ในโครงการพัฒนาบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง

ฺต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง

     วันที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้อำนวยการ ดร.สุรพล เสนบุญ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง วิทยากรประจำหลักสูตรและผู้บริหารโครงการ โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศษ.) รุ่นที่ ๖ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ นำผลการประเมิน ผลการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา

ฺจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

     วันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี #จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ #นำผลการประเมิน #ผลการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี และมีหน่วยงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 2 หน่วย คือ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนำผลการวิจัย สารสนเทศ ไปวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยเชิญท่านวิทยากร นายธีระ จันทรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายพิเศษ ณ. ห้องประชุม ชั้น2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม

ฺขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม

     ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูบุคลากร/ผู้ปกครอง/เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี และยินดีต้อนรับกลุ่มเพื่อน อุบลฯ รุ่น ๔๐ ที่ได้มามอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ฺรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรพล เสนบุญ และคณะครูบุคลากร เขต 5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอนํ้าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี "ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ" ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีคุณลักขณา เกตุสิริ และคุณต่อเกียรติ ศรพรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ฺแสดงความยินดีคุณลักขณา เกตุสิริ และคุณต่อเกียรติ ศรพรม  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

     วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูบุคลากร/ผู้ปกครอง/เด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับคุณลักขณา เกตุสิริ คุณต่อเกียรติ ศรพรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี และยินดีต้อนรับกลุ่มเพื่อน อุบลฯ รุ่น 40 ที่ได้มามอบบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ฺพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-17.30 น. พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ  ได้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI )แก่นักนักเรียน ในรูปแบบการให้บริการที่ศูนย์การเรียนและบ้านเด็กพิการภายในจังหวัดอุบลราชธานี  ทั้ง 25 อำเภอ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามทักษะการเรียนรู้ ๗ ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้นกเรียนสามารถเรียนรู้และช่วยเหลือตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนพิการทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  และเตรียมความพร้อมของคนพิการ   เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม  โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI )

 

 

 

 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ  ได้ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI ) ในรูปแบบการให้บริการที่ที่ศูนย์การเรียนและบ้านเด็กพิการภายในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25  อำเภอ  ภายใต้วิสัยทัศน์  ภายในปี พุทธศักราช 2559 เด็กพิการในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 

อ่านเพิ่มเติม...

๑๙-๐๒-๕๙ กิจกรรมนักเรียน วันมาฆบูชา

     วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา ๙ เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"

 

ผู้รายงาน...เจนณรงค์  สุปัตติ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ๑๘-๐๒-๕๙ การอบรมการใช้งานและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
  2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะครู บุคลากร และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี (2)
  3. ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายของโคงการในการออกพื้นที่ฟื้นฟูผู้เรียนประจำอำเภอ
  4. รองผู้อำนวยการฯ รับการประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  5. คณะครูร่วมงานฌาปณกิจศพบิดา นายพิทักษ์พงศ์ แสงโค (ครูแสบ) พี่เลี้ยงศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำ อำเภอศรีเมืองใหม่
  6. กิจกรรม นันทนาการ เพื่อความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิตวัยเยาว์
Page 1 of 3