หน่วยบริการทางการศึกษา
 
ระบบสารสนเทศ SHCM
แผนที่พิกัดบ้านนักเรียน

 
ลิงค์สารสนเทศ

ข่าวกิจกรรม

ศกศ.๑๐ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบูรณาการอาชาบำบัด และกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year ๑๐๑๙”

  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year ๒๐๑๙” ณ ลานชมรมขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ การจัดงานครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมวิชาการ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกในกิจกรรมที่ดีงามเนื่องในโอกาสวันคริสต์มา และวันขึ้นคริสต์ศักราชใหม่ ๒๐๑๙ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมขี่ม้าอาชาบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ กลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคซีพี และการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังได้ฝึกฝนการปรับตัวของสภาพร่างกายให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีแต่งกายเลียนแบบซานตาคลอส (Santa Claus) แต่งกายด้วยชุดสีแดง และจับรางวัล แจกของรางวัลมากมาย เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กพิเศษได้ถือกลับบ้านทุกคน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กพิเศษ ผู้ปกครอง และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก "

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม ประจำปี 2561

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนรวมและสามารถดำเนินการคัดกรองความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษา โดยมี นายเพิ่มพูล สุทโธธรรมรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต5 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีนายประวิทย์ จิตเสนาะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต5 เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้และประสบการณ์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ศกศ.10 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้และประสบการณ์ เรื่อง การคัดกรองความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต5 เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน 105 คน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 "

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เข้าต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี นำโดยคุณครูศักดิ์นิดา บุญนิรันดร์ ครูชำนาญการ ครู บุคลากร และผู้ปกครอง นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้นำเสนอการเรียนรู้ต้นยางนา โดย อักษรเบรลล์ Braille และท่านนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการปลูกป่าในเมือง พบประชาชน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวน ตำบลขามใหญ่ และจะได้มีการมอบหนังสืออนุญาต จัดที่ดินทำกินให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด รัฐได้ป่า ประชาได้ประโยชน์ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมบําบัด Sensory Integration :SI ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบําบัด Sensory Integration :SI ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการฯ และครูการศึกษาพิเศษ,ครูประจำชั้น นำนักเรียนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(เยือนชุมชนคนทำเทียน) โดยได้จัดกิจกรรมบําบัด Sensory Integration โดยการแกะต้นเทียน จากขี้ผึ้งแท้ ทำนักเรียนเกิดกระบวนการการทำงาน เกิดการรับความรู้สึก ( Sensation ) การรับสัมผัส ( tactile sense ) ระบบการทรงตัว ( vestibular system ) การรับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ ( proprioceptive sense ) การรับความรู้สึกทั้ง 3 ระบบนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการรับรู้ การเรียนรู้ต่างๆ เช่น การรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย,การวางแผนการเคลื่อนไหว,การพัฒนาทักษะทางด้านการศึกษาหรือการเรียนรู้ ในการพัฒนาการผสมผสานการรับความรู้สึกจะต้องใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นสื่อ ส่วนการรับความรู้สึกทางการได้ยิน และการมองเห็นนั้นจะเป็นระบบที่พัฒนามาภายหลังหรืออาจเป็นผลตามมาจากการผสมผสานการรับความรู้สึกของทั้ง 3 ระบบ และนักเรียนก็ได้ฝึกสมาธิ มีความตั้งใจในการทำกิจกรม และอีกอย่างหนึ่งคือ ครูและนักเรียน ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแกะสลักต้นเทียนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561 ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ร่วมใจกันสร้างสรรค์ต้นเทียน ที่สวยงาม และเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของชาวอุบลฯ เพื่อให้ลูกให้หลานและชาวต่างชาติได้ชม ความสวยงามและวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของคนอุบลราชธานี "

อ่านเพิ่มเติม...

Thai School Lunch เน้นย้ำ อาหารครบ 5 หมู่ เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

   ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai School lunch ในการจัดเมนูอาหาร โดย ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้หน่วยบริการทุกอำเภอจัดโปรแกรมThai School lunch และติดตามภาวะโภชนาการของนักเรียน ในด้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพอาหารเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรคส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดี สามารถเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกันนี้ได้มอบให้ นักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัดติดตามการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมความพร้อมและนิเทศการปฏิบัติงานสอนของครูประจำหน่วยบริการศรีเมืองใหม่ พร้อมทั้งให้คำชี้แนะเเนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทั้งภายในและที่บ้าน "

อ่านเพิ่มเติม...

จัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (Independent Living Skills)

    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล จัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ Independent Living Skills มุ้งเน้นทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นายกฤษณชัย คามตะสีลา หัวหน้าหน่วยบริการนาตาล กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี 2555 และ ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารหลังใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านด่านฮัง ให้ใช้เป็นอาคารชั่วคราว เปิดทำการ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล นั้นมีเด็กนักเรียนมารับบริการทั้งประจำและไปกลับจำนวน 15 คน และให้บริการเด็กนักเรียนพิเศษ อายุระหว่าง 3-18 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล ได้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการมีความสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ และได้เพิ่มทักษะการดำรงชีวิตในทักษะการเรียนรู้ เอื้อกับเด็กพิการที่อยู่ตามบ้านและที่หน่วยบริการ และมีการนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ตามประเภท,ระดับความพิการ, และศักยภาพแต่ละบุคคล เพื่อให้เด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล ได้ให้บริการตามแผน (IEP/IFSP) โดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ให้บริการตามหลักสูตรEI (อายุ 0-6 ปี ยืดหยุ่นถึง 8 ปี หรือมีข้อจำกัดของสภาพความพิการ) และให้บริการตามโปรแกรมทักษะการดำรงชีวิต (7 ปี ถึง 18 ปี) ในส่วนของการให้บริการนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล ใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (Independent Living Skills) โดยมุ้งเน้นทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อายุระหว่าง๗ – ๑๘ ปี มุ้งเน้นทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะวิชาการเพื่อการดำรงชีวิต ทักษะส่วนบุคคลและสังคม ทักษะการทำงานและอาชีพที่เชื่อมต่อถึงชุมชน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีทีมคณะสหวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ถือว่าเป็นการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา มาปรับใช้พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้รูปแบบ และกระบวนการที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับอายุ และประเภทความพิการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ แบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน ๒. ความสามารถในด้านทักษะวิชาการเพื่อการดำรงชีวิต ๓. ความสามารถในด้านทักษะส่วนบุคคล สังคม และ๔. ความสามารถในการทำงาน และอาชีพ "

อ่านเพิ่มเติม...

"อาชาบำบัด" เพื่อพัฒนาการของเด็กพิเศษ

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สโมสรขี่ม้า อุบล โพนี่คลับ ได้จัดทำโครงการอาชาบำบัด เพื่อมาใช้พัฒนาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเด็กออทิสติกที่มาเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และหน่วยบริการประจำอำเภอ โดยได้นำนักเรียนไปขี่ม้าที่สโมสรทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี จำนวนกว่า 40คน และหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนผลตอบรับดีมากและประสพผลสำเร็จในกิจกรรมดังกล่าว จึงได้มีการต่อยอดโครงการจากปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน และปีการศึกษา 2561 นี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน เพิ่มจากปีที่แล้ว 10 คน ศูนย์ฯได้นำโครงการ อาชาบำบัด หรือการนำม้ามาช่วยในการบำบัด เด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษ ได้ประมาณ 2 ปี หลังจากที่นำนักเรียนเข้าโครงการอาชาบำบัดส่งผล ก่อให้เกิดผลดีต่อกลุ่มเด็กพิเศษ และกลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคสมองพิการ นอกจากนี้ยังมีการนำมาใช้ในการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท ก็ได้จัดให้เข้าร่วมโครงการอาชาบำบัด เช่นกัน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะการอยู่บนหลังม้าได้ดี จะต้องมีการทรงตัวที่ดี มีสัมผัสที่แนบแน่นกับตัวม้า คือขาต้องหนีบไว้ข้างลำตัวม้าตลอด และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ได้เพิ่มขึ้นจากการขี่ม้าโดยอัตโนมัติ อีกทั้งจังหวะการก้าวย่างของม้าใกล้เคียงกับจังหวะการก้าวเดินของมนุษย์ เมื่อเด็กพิเศษได้มีโอกาสนั่งบนหลังม้า ก็เปรียบเสมือนกับการได้ฝึกเดินด้วยตัวเอง นอกจากนี้การนั่งบนหลังม้า ยังเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะ เพราะต้องขยับอิริยาบถตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยลดอาการเกร็งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เสมือนการทำกายภาพบำบัดรูปแบบหนึ่ง ที่ผ่านมาการพัฒนาของเด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ก็ได้ผลดีมีสมาธิ และการควบคุมร่างกายดีขึ้น "

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําระบบ คัดกรองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน (อบรมผู้ดําเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ) รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด และอํานาจเจริญ จํานวน 145 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน ให้สามารถคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษาให้ได้รับการอุดหนุนสิ่งอํานวยความสะดวก สือ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลได้อย่างถูกต้อง สามารถ จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล สามารถส่งต่อเด็กที่มีความบกพร่อง ให้ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดําเนินการคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศคณะกรรมการผู้พิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการได้ การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็น เป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษ 9 ประเภทความพิการ วิทยากรท่านที่2. ได้รับเกียรติจาก ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้ให้ความรู้เรื่อง สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ วิทยาการที่3.ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้ให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการให้คําปรึกษา/การประสาน/การทําความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง"

 

>>>ดาวโหลรูปภาพทั้งหมด ที่นี่<<<

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศกศ.10 อุบลฯ สร้างภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง อสม.และเยาวชนจิตอาสา

    วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการเขมราฐ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเทพวงศา ได้จัดโครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการและส่งเสริมสุขภาพให้ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ตัวเเทนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานเปิดงานการประชุม นายสุนทร สนธิหา หัวหน้าหน่วยบริการเขมราฐ/ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานการจัดอบรม การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องความพิการ 9 ประเภท กับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ และวิทยากรท่านที่สอง. นายบุญถม ชะนะกาล เจ้าหน้าที่โครงการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน (มสป) บรรยายเรื่องการคุ้มครองเด็กและครอบครัวคนพิการโดยชุมชน และวิทยากรท่านต่อมา คือ นางสาวฉัตรวิไล แน่นหน่า และนางสาวพรพรรณ จรรยาเมธากุล บรรยายเรื่องการกายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับเด็กพิการ การจัดอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ตัวเเทนชุมชน สมาคม มูลนิธิ เยาวชนจิตอาสา สภาเด็กและเยาวชนตำบลเขมราฐ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน "

อ่านเพิ่มเติม...

สถานศึกษา สังกัด สศศ.กลุ่ม4 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     วันที่ 9 มิถุนายน 2561 สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม4 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การขยายผลการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communite) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย ณ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.ศกศ.10 อุบลราชธานี มอบภารกิจและให้ความสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญในการให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยได้มอบนโยบายและภารกิจให้ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการลงพื้นที่ให้บริการเด็กตามบ้านและเด็กที่รับบริการภายในหน่วยบริการทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี อย่างต่อเนื่อง และให้มีนักวิชาชีพลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ พร้อมทั้งนิเทศการปฏิบัติงานสอนของครูประจำหน่วยบริการ โดยมีนางสาวฉัตรวิไล แน่นหนา นักกิจกรรมบำบัด และนางสาวพรพรรณ จรรยาเมธากุล นักกายภาพบำบัด ได้ให้คำแนะนำสาธิตวิธีการฝึกกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละประเภทความพิการ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน พร้อมทั้งให้มีการบันทึกภาพภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนางาน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมที่จะส่งต่อไปยังสถานศึกษาต่างๆ ต่อไป "

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรมอบรมใจให้สะอาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี (8)

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559  ครูเจนณรงค์ สุปัตติ นำสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ คุณครูพิสิฏฐ์ วัชรวิวรรณ นำสวดแผ่เมตตา ท่านรองธณัฐชนก ฉิมพลี ให้ธรรมมะ เรื่อง ทาน คือ เครื่องแสดงนำ้ใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง ศิล คือ รั้วกั้นความเบียดเบียน ภาวนา คือ การอบรมใจให้สะอาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3