กระทู้ล่าสุดบนเว็บบอร์ด
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ข่าวกิจกรรม
ศกศ.๑๐ อุบลราชธานี  จัดกิจกรรมบูรณาการอาชาบำบัด  และกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year ๑๐๑๙”

ศกศ.๑๐ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบูรณาการอาชาบำบัด และกิจกรรม“Merry Christmas …

  วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ...

[ 26-12-2561 ] Hits:506

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม  ประจำปี 2561

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนรวม ประจำปี 2561

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ร่วมกับ ศูน...

[ 23-08-2561 ] Hits:1076

ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี

ต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี

   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาล...

[ 23-07-2561 ] Hits:784

กิจกรรมบําบัด Sensory Integration :SI ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมบําบัด Sensory Integration :SI ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

  เมื่อเร็วๆนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบําบัด Sensory...

[ 18-07-2561 ] Hits:1826

Thai School Lunch เน้นย้ำ อาหารครบ 5 หมู่ เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Thai School Lunch เน้นย้ำ อาหารครบ 5 หมู่ เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการบริหารจัด…

   ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ หน่วยบริการศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ดำ...

[ 18-07-2561 ] Hits:2341

จัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  (Independent Living Skills)

จัดการศึกษาโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็…

    ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยบริการนาตาล จัดการศึกษาโด...

[ 10-07-2561 ] Hits:1914

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด

มาก - 70%
ปานกลาง - 10%
น้อย - 20%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2019 - 00:00
 
 
สาระน่ารู้
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นจนไม่สามารถรับการศึ...

[ 12-01-2559 ] Hits:430

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อ...

[ 12-01-2559 ] Hits:774

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง บุคคลที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าคนปกติทั่วไป...

[ 12-01-2559 ] Hits:464

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลที่มีความผิดปกติ บกพร่องหรื...

[ 12-01-2559 ] Hits:738

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

     บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องทางการรับรู้หรือทางการ...

[ 12-01-2559 ] Hits:407

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

     บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องการออก...

[ 12-01-2559 ] Hits:456

สารสนเทศเครือข่าย