ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและเจ้าหน้าที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี